Jauki, ka izdomājāt veltīt laiku un uzmanību sev!
Tas ir viens no praktiskiem veidiem, kā mīlēt sevi

A
Nosūtiet ziņu uz somatika@i-deja.lv ar pieteikumu “Kustība kā terapija klātienē (norises datums)”

B
Un te būs rekvizīti pārskaitījumam:
Stalti cilvēki SIA
Reģistrācijas numurs: 40203234287
Konta nr.: LV90HABA0551047668271
Informācija saņēmējam: Kustība kā terapija klātienē (norises datums)

Dalība
Piesakoties un apmaksājot dalību līdz 8.jūnijam:
sMove!®: 20€ | Stihiju deja: 20€ | Stihiju deja + sMove!®: 30€
Pēc:
sMove!®: 25€ | Stihiju deja: 25€ | Stihiju deja + sMove!®: 40€

Vieta
Kuldīga, Mālu iela 22, Mākslas un radošuma telpa M22
Laiks
15:30-17:30 sMove! & 18:00-20:00 Stihiju deja

Uz radošu tikšanos!
Inese Upe (Ločmele)
sertificēta auguma psihoterapeite
somatika@i-deja.lv | 29137826