atrodot sevi
atrodas arī viss pārējais,
ko esam meklējuši
Uz ilgtspējību vērsts kurss pusgada garumā
sava potenciāla izziņai, attīstībai un integrācijai profesionālajā un personīgajā dzīvē

Iespējams iekļauties arī kursa atsevišķos semināros
decembris ’17 – maijs’18 | VISS PAVISAM PRAKTISKI

reģistrēšanās&kontakti
Inese Ločmele | somatika[at]i-deja.lv | 29137826

reģistrēšanās līdz 1.novembrim

 

ID kursa izejas pozīcija- somatikas skatpunkts- cilvēks ir vienota sistēma, kurā pastāvīgi mijiedarbojas fiziskais ķermenis, jūtas un prāts. Lai pilnībā realizētu savu potenciālu, un patiesi sajustu savu spēku, iepazīsim visus šos resursus un veicināsim to sadarbību, tā atverot, iepazīstot un attīstot savu individuālo harizmu

Šis kurss ir par mūsu pašu dzīves augstāku kvalitāti

caur sevis izzināšanu, pieņemšanu un maiņu- uz skaidrāku un apzinātāku atbildību,
pieņemot savas dzīves izvēles, pārvaldot un pieņemot pašam sevi,
tā uzlabojot arī attiecības ar apkārtējo pasauli

Kurss veidots, ņemot labāko no tā vadītājas, sertificētas psihoterapeites
Ineses Ločmeles pieredzes:
– kopš 2004.gada vadot ilglaicīgos kursus: Auguma un personības studija / ‘ID kurss’,
– Austrumsomijas sporta institūta Dejas un somatikas pedagoģijas kursa prakse un
– psihoterapijas vērtīgākie skatpunkti un uz ķermeni orientēto terapiju praktikas,
– regulāru meistarklašu pieredze kopš 2001.gada,
ID kurss. Somatikasavienojumā ar somatikas vispusējo pieeju personības attīstībā

Kursa pamatā ir pārliecība, ka, apzināti vai neapzināti, bet katrs cilvēks pats vislabāk zina savu attīstības virzienu. Kurss nepiedāvā vienu vienīgo patiesību visiem; tas ar savu metodiku palīdzību ļauj katram uzrunāt sev aktuālo un izvērtēt sev atbilstošāko. Atrodot sevi, atrodas arī viss pārējais, ko visu laiku esam meklējuši

Daudzi cilvēki apcer psiholoģijas studiju iespējas augstskolā,
patiesībā vēloties tik izzināt sevi un līdzcilvēkus,

lai dzīvot būtu vieglāk.
Tam nav nepieciešams tērēt 4 gadus un iegūt akadēmisko grādu.
Šo pusgada kursu veidoju šādiem Meklētājiem-
apkopojot labāko, efektīvāko, būtiskāko, ko pa visiem saviem
psiholoģijas un psihoterapijas studiju gadiem un vēl
daudz efektīvākās meistarklasēs kopš 2001.gada esmu ieguvusi-
būtiskākās pamatzināšanas par Cilvēku un Attiecībām,
kas manuprāt, būtu jāsniedz katrā skolā un jebkuram
– Inese Ločmele, psihoterapeite, ID kursa vadītāja

Paralēli, jau no 27. septembra, ik nedēļu trešdienās notiek Somatikas studija, kas varētu būt burvīga iesildīšanās ‘ID kursam’

 

Kursa caurviju tēmas:

– autentiskā identitāte | tās izziņa no dažādiem skatpunktiem. Harizma

– īstenums un manipulācijas attiecībās | to atpazīšana

– emocionālā inteliģence | savu/citu jūtu atpazīšana un pārvaldīšana

– ķermeņa inteliģence | auguma apzināšanās, izziņa, iemīlēšana

– cilvēku raksturi un psiholoģiskās aizsardzības | kompensācijas un Ēnas puse

– saistītie procesu cikli psihē un augumā

– radošums- improvizācijas spējas, rotaļas aspekts pieaugušamībā, diverģentā domāšana

– neefektīvo paternu (ieradumu) atpazīšana un transformēšana

– atbildība, brīvība, rotaļa/izziņa, izvēles, uzdrīkstēšanās, rīcība

 

Kursa semināru tēmas pa mēnešiem:

1 | 2.-3.decembris’17 | Somatikas būtība, auguma iepazīšana, apzinātība, mindfulness. Ķermeņa inteliģence. Padziļināti par Autentisko kustību– dejas terapijas pirmavotu

2 | 13.-14.janvāris’18 | Stihijas dzīvē un sadzīvē, to līdzsvars, to tīrība, saspēle, līmeņi. Padziļināti par Stihiju deju

3 | 3.-4.februāris | Spēja improvizēt, rotaļīgums pieaugušamībā- tā jēga un būtība,
kompozīcija, kontaktimprovizācija, bodywork

4 | 24.-25.februāris | Rakturs un psiholoģiskās aizsardzības, kas gan sniedz drošību, gan iegrožo. Emocionālā inteliģence, brīvība un atbildība

5 | 24.-25.marts | Emocionālā inteliģence, brīvība un atbildība. Elpošana, ķermeņa bloki un bailes. Maska un Ēna, to resursu un sadarbības veicināšana

6 | 14.-15.aprīlis | Neefektīvo paternu (ieradumu) atpazīšana un transformēšana. Pārliecības, kas izgāž labos plānus. Līgumi, ko slēdzam ar sevi

7 | 26.-27.maijs* | Radošums. Diverģentā domāšana. Paternu atpazīšana un maiņa. Radošumam nepieciešamā pakete- kustība, mākslinieciskuma atraisīšana, rotaļīgums, atvērtība, drosme

* – potenciāli izbraukuma seminārs, iekļaujoties I-DEJU nometnes ietvaros | plānots būt Apšuciemā, ap 60km no Rīgas, ap 150m no jūras pludmales

Cilvēki, kas vēlas ilglaicīgu izziņas un sakārtošanās procesu ilglaicīgiem rezultātiem. Šis ir ieteicams kurss tiem, kas vēlas nonākt labākā kontaktā un saskaņā pašiem ar sevi (līdz ar to arī ar citiem), izzināt un pilnveidot savu būtību, saņemot spēku un iedvesmu dzīvot vēl pilnvērtīgāku dzīvi. Tāpat- vairāki dalībnieki kā vērtību šim kursam pieminējuši spēju izprast un vieglāk pieņemt ģimenes locekļus un kolēģus, tā veidojot veselīgākas un efektīvākas attiecības ģimenē un darbāIMG_1502

Iepriekšējo kursu dalībnieku atziņas

Daži citāti no motivācijas aprakstiem- par to, kādēļ cilvēki izvēlas šo kursu

Inese Ločmele, sertificēta franču psihoterapijas virziena “psiho-organiskā analīze” terapeite (šī pieeja pārstāv psihes un ķermeņa vienotības un mijiedarbes principu), MA psych. un Grinberg metodes praktiķe
Kopš 2001.gada regulāri padziļina zināšanas un pieredzi, piedaloties meistarklasēs un festivālos visā Eiropā, Inese Locmele2011.gada 5 mēnešus pavadīja Somijas sporta institūta Dejas un somatikas departamentā, intensīvi bagātinot savu pieredzi somatikā un dejas terapijā.
Kopš 2004.gada viņa pasniedz nodarbības un praktiskos pieredzes seminārus somatikas jomā- Somatikas studijuKontaktimprovizāciju, Kustību mindfulness (Authentic Movement), Stihiju deju un viesseminārus, kas skar augumu, radošumu, iekšējo brīvību, improvizāciju un noteikti- pašizziņu.
Dejas un personības kultūras centra ‘I-DEJAS MĀJA’ radītāja un saimniece.

Ilgtermiņa pašiziņas kursu Inese vada ikgadēji kopš 2004.gada.
Laika gaitā tas pamazām mainījis savu saturu, tāpat kā tas notiek arī ar pašu Inesi- tiek pieslīpētas un padziļinātas iepriekš attīstītās tēmas un iesaistītas jaunas, meklējot prioritārās, jo visu, ko gribas, jau nav iespējams iekļaut kursam atvēlētajā laikā:) Viss sākās ar improvizācijas un performances ievirzi, arvien dziļāk caur mirkļu mākslu- improvizāciju, izprotot šī brīža apzināšanos jeb apzinātību kā tādu, tad tā attīstījās kā ķermeņa apzinātība, vēlāk- auguma apzinātība, jau ietverot sevī ķermeņa-prāta-jūtu apzināšanos, ko, kā izrādījās, pasaulē jau kopš 1960-tiem gadiem vienkārši sauc par somatikas pieeju. Pēdējos gadus, kopš Inese strādā kā psihoterapeite, protams, kursam caurvijas arī psihoterapijas pieredze, bet vēl joprojām kurss nav psihoterapeitiska grupa- tas ir secīgu praktisku pašizziņas semināru kopums ar terapeitisku blakusefektu.

Kursa ietvaros pastāv iespēja, ka tiek pieaicināti arī viespasniedzēji

Dalība
Apmaksājot visu 7 moduļu kursu uzreiz: 476€ [68€ viens seminārs],
dalot kursa apmaksu 4 daļās: 140€x4 [80€ viens seminārs].
Izvēloties apmeklēt 3 vai vairāk atsevišķu tēmu seminārus: 80€ viens seminārs.
Atsevišķs seminārs: 90€
Pieredzējušiem dalībniekiem -30% atlaide dalībai
Izbraukuma semināra (maijā) ekstra izdevumi: 3 nakšņošanas un 4reizēja veģetāra garrrda ēdināšana ~60€

Reģistrēšanās kursam- līdz 1.novembrim
A) nosūtot Inesei motivētu pieteikumu, tā reģistrējot savu interesi
B) pēc reģistrācijas ar Jums sazināsies Inese, lai noteiktu ērtu laiku tikties klātienē pirms uzņemšanas kursā
C) pēc abpusēji pozitīva pārrunu rezultāta tiek veikta kursa apmaksa