Laiks
trešdienas sev, 18:00-20:00
Iekļauties studijā iespējams tikai ik pa modulim
Pieteikšanās
Vismaz 2 nedēļas pirms moduļa sākuma
Dalība
lasiet par to apraksta pašā apakšā
Kontakti
Inese Ločmele | somatika[at]i-deja.lv | 29137826
*

Solis pirms sevis pieņemšanas ir sevis iepazīšana. Somatikas studijā to darīsim caur 4 virzienieSomatikas studijam, katrā fokusējoties uz kādu daļu no somatiskā skatpunkta– ķermeni, jūtām vai prātu, tomēr tiecoties tos līdzsvarot, kas arī ir somatikas tiecība. Kad esam līdzsvaroti, mēs spējam pieredzēt labizjūtu, harmoniju, laimi un citos vārdos nosaucamu patīkamu izjūtu par sevi un dzīvi

1. modulī- caur stihijām un pamatīgu izkustēšanos/deju – Stihiju deju.

Caur apzinātu pieskārienu- pieskaroties citam un izjūtot, ko pieskāriens man nozīmē un ko izraisa. To pieredzēsim 2. jeb Bodywork modulī.

3. virziens būs vērsts uz mūsu mentālo sadaļu- kādas pārliecības vada mūsu dzīvi, vai visas mūs apmierina un kā transformēt tās, kuras liek rungas spieķos.

4. modulī- caur Kustību mindfulness jeb Autentisko kustību pieredzēsim savu iekštelpu, kurā mājo sajūtas, jūtas, tēli un to iekšējie, dotajā brīdī radītie notikumi

“Somatikas studijas laikā es, šķiet, pirmo reizi vispār sajutu,
kā tas ir – “būt ar sevi”, sajust savu centru.
Tā man bija jauna, ļoti patīkama sajūta,
kurā gribējās pabūt un drošības kādu laiku pēc nevienu nelaist klāt :).
Tāda iekšēja spēka, sava mugurkaula sajūta.
Ejot mājās, bija sajūta, ka spēju atdalīt būtisko no mazsvarīgā”

– kādas dalībnieces citāts

1.modulis | 10.-31.janvāris’18 : 4 tikšanās ar sevi caur stihijām FBlogo
Kā mēs sevī piedzīvojam zemes, uguns, ūdens, gaisa un ētera stihiju? Citiem vārdiem- caur šo terapeitiskās dejas praksi, Stihiju deju, pievērsīsim uzmanību savām attiecībām ar savu ķermeni, domāšanu, dusmām, bailēm, skumjām, mērķtiecību, paļaušanos, bet ne tikai. Šīs būs visdejiskākās trešdienas visa kursa ietvaros;)
Video– ieskatam (5:19′)

2.modulis | 7., 21., 28.februāris-7.marts : 4 tikšanās ar sevi caur Bodywork – FBlogo
cieņpilnu un izzinošu pieskārienu māksla, kam priekšnosacījumi ir tikai uzmanība, cieņa, sajūtīgums un vēlme izzināt.
BodyWork attīsta sava ķermeņa uzmanīgu sajušanu, apzināšanos un nonākšanu dziļākā kontaktā ar sevi pašu, savām mājām- savu ķermeni. Sesijas parasti rezultējas ar relaksējošu sajūtu ķermenī un prātā, bet ‘iekšējā darba’ procesā- vērojot sevi it kā no iekšienes, iespējams saņemt atklājumus pašam par sevi, savām sajūtām, savu ķermeni un pašsajūtu. Prakses, ko iemācīties un ņemt līdzi, pielietojot saviem tuvajiem
Pieteikšanās 2.modulim: līdz 24.01.2018

3.modulis | 21.marts-11.aprīlis : 4 tikšanās ar saviem paterniem/iekšējiem līgumiem – FBlogo
neefektīvo paternu (ieradumu/pārliecību/uzvedības modeļu) atpazīšana un transformēšana.
Mēs katrs, apzināti vai neapzināti tādus atkārtojam sadzīvē, kaut gan tie vairs nav funkcionāli, un turpina veidot neveiksmīgas attiecības darbā un personīgā dzīvē. Pārliecības, kas izgāž labos plānus. Līgumi, ko slēdzam ar sevi. Atpazīsim apziņā esošos grābekļus, uz kuriem regulāri kāpjam;)
Pieteikšanās 3.modulim: līdz 07.03.2018

4.modulis | 18.aprīlis-16.maijs : 4 Kustību mindfulness trešdienas,
ko citā vārdā sauc par Autentisko kustību (Authentic Movement) un kas ir deju un kustību terapijas pirmavots. Tā attīsta dziļu ieklausīšanos savā iekšpasaulē, tādējādi- pamatīgu sevis sadzirdēšanu/sajušanu/apzināšanos, kā arī- emocionāli inteliģentu komunikāciju
Pieteikšanās 4.modulim: tagad!:)

 

Sevis pieņemšanu nepieciešams kultivēt- aprūpēt kā augus dārzā. Tā pieprasa uzmanību, izziņu, pacietību un rūpes, un kad sev to ikdienā sniedzam, pašpieņemšana spēj augt un attīstīties līdz pašcieņai un veselīgai sevis mīlēšanai. Šai kursā attīstīsim bāzes iemaņas tam, kā šo savu dārzu aprūpēt un no tā smelties gardus augļus- dzīvotprieku, vairāk būšanu ‘šeit un tagad’, iekšēju mieru, spēku un – mīlestību

Kas īsti ir somatika?

SomatikasStudija 2Pasniedz
Inese Ločmele, sertificēta franču psihoterapijas virziena ‘psiho-organiskā analīze’ terapeite (šī pieeja pārstāv psihes un ķermeņa vienotības un mijiedarbes principu), MA psych. un Grinberg metodes praktiķe
Pasniedz Somatiku kopš 2004.gada
Plašāk par Ineses pieredzi
Vieta
dejas un personības kultūras centrs
‘I-DEJAS MĀJA’,
Rīgā, Lāčplēša ielā 60, 2.stāvā
karte vieglākai atrašanai
Dalībnieki
Šis kurss īpaši var noderēt cilvēkiem, kam grūti pieņemt, t.i., vēlas pieņemt sevi, savu augumu, cilvēkiem ar paaugstinātu trauksmes līmeni, kuri slimo ar veģetatīvo distoniju, bet noteikti ne tikai. Arī pavisam veseliem cilvēkiem, kas vēlas sevi padziļināti un praktiski izzināt un pieredzēt caur ķermenisko prizmu
Dalība
144€, ja apmaksājat visu kursu uzreiz (16 reizes; 1 sesija- 9€)
88€ – puse kursa jeb 2 moduļi (8 reizes; 1 sesija- 11€)
60€ – viens modulis (4 reizes; 1 sesija- 15€)
Iekļauties studijā iespējams tikai ik pa modulim
Līdzi
ērtas drēbes brīvām kustībām.
Paņemiet līdzi arī siltu jaku un zeķītes.
Nodarbības notiek bez apaviem

P. S. Ja nu trešdienu formāts neder, ieskatieties “ID kurss. Somatika. Harizma” aprakstā,
kas notiek retāk un piektdienās/sestdienās!