Friday, October 16th, 10:00 EET
Register here: www.theembodimentconference.org

Getting a bit off the center to feel myself.
Juggling with the attention so that the mind grounds.
Prospering the creativity not focusing on it

About the experiential session

In 50 rich minutes, we’ll meet to practice, move, experience, explore, ask and find the answers.
We’ll touch some of the soft skills through somatic movement starting from really soft and explorative ones till quite intensive almost-dance.
Anyone can take part.
Everyone will find their own discovery moment.
Put on your comfortable clothes for movement and let’s meet to enjoy being in our own body!

Any questions asked during the session I will answer via Facebook video after the session.
It will be available on facebook.com/somatika.lv/videos and the Embodiment Conference Facebook group

Facilitator

Inese Ločmele, certified body-oriented psychotherapist (2009), the only practitioner of the Grinberg Method (somatic coaching) and Stopping Movement in the Baltic states.
Founder of the dance and somatics center I-DEJAS MAJA in the capital of Latvia (2009, i-deja.lv) where self-knowledge, movement practices and creativity meet.
She started her way at 5,5 years of age through professional sport (artistic/rhythmic gymnastics), being a champion of the state, being able to do with her body whatever was asked, meanwhile learning to use, not to feel and be the body. Later on, she studied psyche (MA in psychology) – the other part of the whole human being, and through movement improvisation classes she met her main interest- somatics, that she also studied in Finland, dance and somatics studies.
Inese is teaching self-awareness through somatics, movement improvisation, contact improvisation since 2004.
Loves the topics in the fields of inner freedom, body-mind integration, creativity and charisma

Resources for further exploration

Moving into Soft Skills – research project: facebook.com/movingintosoftskills
Stopping Movement – youtu.be/IJsfwuf6-Ao (video 8:22′)
Grinberg Method – grinbergmethod.com

If you enjoyed this – join Inese’s online “somatic treat”
5 Monday evenings in November – APPLY HERE

Atkāpjos nedaudz no centra un sajūtu sevi.
Žonglēju ar uzmanību tā, ka prāts sazemējas.
Audzēju savu radošumu, necenšoties

Par nodarbību

Piesātinātās 50 minūtēs mēs tiksimies, lai pieredzētu, kustētos, izzinātu, jautātu un gūtu atbildes. Caur somatikas praksēm mēs aizskārsim daļu no caurviju prasmēm (soft skills) – no maigi izzinošām līdz intensīvi dejojošām.

Jebkurš var piedalīties. Ikvienam būs iespēja tikties ar kādu atklāsmju momentu. Velkam mugurā ērtās drēbes ērtām kustībām un tiekamies, lai pabūtu kvalitatīvāk savā augumā!

Sesijas laikā uzdotie jautājumi tiks atbildēti facebook video drīz pēc sesijas.
Ieskatieties facebook.com/somatika.lv/videos un the Embodiment Conference Facebook group

Pasniedz

Inese Ločmele, sertificēta auguma psihoterapeite (2009), vienīgā Baltijā Grinberg Methodes un Stopping Movement praktiķe. Dejas un personības kultūras centra I-DEJAS MĀJA dibinātāja (2009, i-deja.lv) vieta, kur tikās pašizziņa, kustību prakses un radošums.

Ineses profesionālais ceļš sākās 5,5 gadu vecumā caur profesionālo sportu (mākslas vingrošana), kur viņa iemācījās labi pārvaldīt savu ķermeni, spēja ar to izdarīt visu, kas tika prasīts, vienlaikus gan arī iemācoties savu augumu lietot un nejust. Vēlāk viņa studēja psihi- citu būtisko cilvēka daļu (MA psiholoģijā), un paralēli, caur kustību improvizācijas semināriem viņa nobāzējās ar savu interesi somatikas praksē, ko arī studēja Somijā, dejas un somatikas studijās.
Inese pasniedz apzinātību caur somatiku, kustību improvizāciju, kontaktimprovizāciju kopš 2004.gada.
Mīļākās izziņas tēmas ir iekšējā brīvība, prāta-ķermeņa integrācija, radošums un harizma.