Baltijā vienīgā Grinberg metodes praktiķe
(ļoti ķermenisks terapeitiskais process,
pieredzams intensīvā individuālā sadarbībā
vai grupas nodarbībās- Stopping Movement jeb sMove!)

Pasniedz somatiku tās dažādajās izpausmēs: 
– terapeitisko Stihiju deja. Personīgie rituāli,
– terapeitiskās kustības sMove!™ sesijas
gan ‘Kustība kā terapija‘ klātienes semināros, gan ‘Kustība kā terapija online‘,
– dejas un kustību terapijas pirmavotu Autentisko kustību (Authentic Movement)

– praktiskos pašizziņas seminārus par ķermeņa
/prāta integrāciju, radošumu, iekšējo brīvību, harizmu, improvizāciju un tas viss noteikti- caur pašizziņu un pieredzi

Dejas un personības kultūras centra “I-DEJAS MĀJA” dibinātāja un pasniedzēja, somatikas jomas pārstāve

Sertificēta auguma psihoterapijas speciāliste, Ma psych

Kopš 2001.gada regulāri padziļina zināšanas un pieredzi, piedaloties meistarklasēs un festivālos visā Eiropā,
intensīvi bagātinot savu pieredzi somatikā un ķermeņa terapijā,
bet nozīmīgākās/lielākās mācības starp tām bijušas-
2011.gadā studijas Austrumsomijas sporta institūta Dejas un somatikas pedagoģijas departamentā un asistēšana šī departamenta direktorei un galvenajai pasniedzējai Elina Ikonen. Šis laiks Somijā deva dziļu integrēšanās procesu visam, ko Inese bija apguvusi 10 gadu laikā līdz tam. Tas palīdzēja arī izkristalizēt sava darba būtiskos aspektus- ka Inesi visvairāk pasniegšanas darbā aizrauj iekšējā brīvība, harizma, radošums, kas viss bāzēts auguma pieredzē,
2016.gadā Inese, pēc 4 gadu meklēšanas, apceres un dažādu ķermenisko prakšu izmēģināšanas, izvēlējās praktiskās profesionālās 3 gadu studijas uz ķermeni orientētajā Grinberg metodē Austrijā, paša metodes radītāja, Avi Grinberg, vadībā, kas padziļināja Cilvēka uztveri un beidzot apmierināja Ineses vēlmi pēc iespējas terapijā strādāt intensīvāk un ievērojami rezultatīvāk kā ‘tikai’ ar psihoterapijas metodēm.
Jo Inesei Tā patīk pieredzēt sava darba augļus…
kad cilvēki kļūst garā stiprāki, harizmātiskāki, atgūst savu dabīgo pašvērtības izjūtu, atgūst pašpārvaldes izjūtu pār dzīvi, padziļina savu ķermeniski emocionālo pasaules un savas dzīves pieredzi, arvien tuvojoties savai autentiskajai būtībai
…un tas notiek ievērojami ātrāk, nekā klasiskajā psihoterapijas pieejā

 

2004-šobrīd    Somatikas praktisko semināru vadītāja, dažkārt vēl joprojām arī viesmeistarklašu organizētāja
2019-šobrīd
    Latvijā vienīgā sMove!praktiķe, pasniedzēja (Grinberg metodes dejiska pieredzēšana grupas darbā- klātienē un online)
2019-šobrīd    Savvaļas retrītu organizētāja un pasniedzēja
2017.01-šobrīd    Grinberg metodes praktiķe (somatic coaching), auguma psihoterapeite
2008.10- šobrīd dejas un personības kultūras centra I-DEJAS MĀJAS dibinātāja un saimniece; biedrības ‘I-DEJAS MĀJA’ valdes priekšsēdētāja
2011- 2022    Franču psihoterapijas virziena “psiho-organiskā analīze” terapijas speciāliste, pielietojot arī traumatiskas pieredzes pārstrādes metodi EMDR (Eye-Movement Desensitization and Reprocessing). Pakāpeniski psihoterapijas prakse nomainījusies uz Grinberg metodes auguma terapijas praksi
2019.09.-2021.09 MOSS: moving-into-soft-skills” Eiropas somatikas projekta pētniece un pasniedzēja
2004.09- 2019.12 Praktisko semināru vadītāja somatikas, improvizācijas, kontaktimprovizācijas, radošuma un terapeitiskās dejas jomā (piem., Austrumsomijas sporta institūta Dejas un Somatikas pedagoģijas kursa viespasniedzēja, „International Festival of Making Theatre” (In.F.o.Ma.T.) Atēnas, Grieķija; „HIGH FEST”, Erevāna, Armēnija; Latvijas rajonu deju pasniedzējiem, Latvijas teātra sporta pasniedzējiem, vispusīgā intelekta attīstības mācību kursā, u.c.)

2005-2017 Konsultācijas topošajiem vecākiem “Dzemdības bez sāpēm. Pamēģināsim?“ vai viessemināra pasniegšana

2008.11- 2019.12 dejas un personības kultūras centra I-DEJAS MĀJA radošo projektu vadītāja- pasākumu organizētāja. Lielā starptautiskās Dejas dienas gājiena idejas autore, organizatore un realizētāja. Regulāri- Starptautiskā Dejas diena. Savulaik arī starptautiskais kontaktimprovizācijas festivāls. Regulāri- I-DEJAS MĀJAS pārstāvniecība brīvdabas festivālos ‘POSITIVUS‘, ‘LABA DABA‘, ‘Give&Get‘, u.c..

2016-2020 Praktiskās profesionālās studijas uz ķermeni orientētajā Grinberg metodē Austrijā. Pasniedz metodes radītājs, Avi Grinberg

01.-06.2011.    Studijas un pieredzes apmaiņa Austrumsomijas sporta institūta Dejas un somatikas pedagoģijas departamentā. [Pateicība par finansiālo atbalstu ES Mūžizglītības programmas pieaugušo izglītības apakšprogrammai ‘Grundtvig‘!]

2007.- 2011. Profesionālās studijas psiho-organiskajā analīzē (ķermeņa terapijas un modernās psihoanalīzes sintēze; psihoterapijas virziens, kas atzīst prāta un ķermeņa mijiedarbi)
Diploms Ecole Francaise d’Analyse Psycho-Organique nr.1035

2001.- 2004.    Latvijas Universitāte. Psiholoģijas maģistratūra, sociālās/organizāciju psiholoģijas specializācija

2001.- 2004. International University Global Theatre Experience. Praktiski ikmēneša semināri uz ķermeni orientētā un kustību psiholoģijā, dejas improvizācijā, aktiermākslas tehnikās un režijas pamatos.
Pasniedzēji: Sergejs Ostrenko un Indra Majore- Dūšele
Sertifikāts par 2 gadu kursa pabeigšanu
Trešajā studiju gadā- mākslinieciskā vadītāja asistente

1999.- 2001.    Latvijas Universitāte. Augstākā profesionālā izglītība. Psihologa asistenta kvalifikācija

1996.- 2000.    LU Rīgas Humanitārais institūts, Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā 

2019-2021 pētniece/izglītotāja Erasmus+ programmas projektā “MOSS- Moving into Soft Skills” – sadarbojoties somatikas pārstāvjiem no Somijas, Austrijas, Polijas un Latvijas, un radot metodoloģiju soft skills pasniegšanai caur somatikas pieeju 

2020, 2015, 2014, 2013  kontaktimprovizācijas meistarklašu vadīšana laikmetīgās mākslas un dejas festivālā „VIDES DEJA”. Ropaži, Latvija

2015, 2012, 2011  Psihoterapeite un praktiskās psiholoģijas pasniedzēja Vispusīgā intelekta projektu ietvaros

2011.06 un 11 „Mūsdienu dejas kompozīcija improvizācijā‟ intensīvo meistarklašu pasniegšana Valsts Izglītības Satura centra organizētajā pedagogu profesionālās pilnveides programmā „Aktualitātes mūsdienu deju interešu izglītības programmas veidošanā”

2023.11  Dalība Avi Grinberg un Yaron Benyamini meistarklasē “Movement Into Power“, Alcala, Spānija (5 dienas)
[Pateicība par finansiālo atbalstu I-DEJAS MĀJAS ‘Erasmus plus mobilitāte’ projektam “Pienesums izglītotājiem – stiprinājums sabiedrībai”]
2023.08
 Dalība Eiropas lielākajā kontaktimprovizācijas festivālā Freiburgā, Vācijā (1 nedēļa).
Intensīvs (5×2,5h) ar Simonetta Alessandri “Feldenkrais- Improvisation- Contact”; 
Kim-Jomi Fischer un Marta Alstadseter (NL) “Accessing Structures” 2+2h,
Rosalind Holgate Smith (UK) “Where Is The Weight? | somatics into CI” 2h,
Jadi Carboni (IT/A) “The Permeable Touch | somatics into CI” 2h,
vairākas izpētes laboratorijas un JAM sesijas.
[Pateicība par finansiālo atbalstu I-DEJAS MĀJAS ‘Erasmus plus mobilitāte’ projektam “Pienesums izglītotājiem – stiprinājums sabiedrībai”]
2023.06 Dalība permakultūras meža festivālā (1 diena)
2023    Apgūts Janīnas Kursītes open.lv kurss “Latvieša pasaule” (10h)
2022   
Apgūts Permakultūras dizaina kurss (2 nedēļas- 72h teorijas un prakses)
2022   
Apgūts Pirts ģimenes veselībai’ pamatkurss (6 nedēļas nogales). Vada Sarmīte Strautmane
2020-
šobrīd psihoterapeites, supervizores, Gintas Ratnieces, iknedēļas podkāsts
2019.10
 sMove! teachers’ training. Pateicība par daļēju finansiālu atbalstu Erasmus+ mobilitātes programmai

2019.06 Auguma un kustību terapijas kā arī Autentiskās kustības seminārs ar somatikas pionierēm Andrea Olsen un Caryn McHose (ASV), Viļņa, Lietuva

…ūps, esmu vairākus gadus aizmirsusi šo atjaunināt… :)
2016.-2020., lielākoties, laiku un enerģiju veltīju, apgūstot Grinberg metodi

2014. 10 NUAD Thai Yoga Bodywork pamatlīmeņa apguve sadarbībā ar Irene Kapl, AllInYoga un Labo Sajūtu Laboratoriju, Rīga, Latvija

2014.09-2015.01 – sistēmiskās konstelācijas metodes apguve sadarbībā ar AL-Institut (Vācija), Rīga, Latvija

2014.08 dalība laikmetīgās dejas festivālā Vides deja

2014.08 Nancy McWilliams (ASV) seminārs “Psihoanalītiskā diagnostika” 24 stundas, Rīga, Latvija

2014.06 Ady Elzam (Izraēla) intensīvā meistarklase kontaktimprovizācijā kontaktimprovizācijas festivāla ietvaros, Apšuciems, Latvija

2014.05 Starptautiskais sistēmiskās ģimenes terapijas 6 dienu saiets ar Bertu un Sofiju Hellingeriem, BadReichenhall, Vācija

2014.03 Ilzes Jēčes 2 dienu meistarklase AkroJogā. Asistēšana pasniedzējai gan seminārā, gan turpinājuma klasēs pēc tā

2014.02 Dalība Somijas kontaktimprovizācijas festivālā ‘Skiing on Skin’. Pateicība par daļēju finansiālo atbalstu LR Kultūras ministrijai

2014.01 Gintas Ratnieces seminārs ‘Sapņu izmantošana psihoterapijā’- simboli un darbs ar tiem

2013.12 Malcolm Manning meistarklase “BodySchool: Moving from the FishBody” iekļaujot Feldenkrais ķermeņterapijas pieeju

2013.08 ECITE– European Contact Improvisation Teachers’ Exchange, Krzyzowa, Polija

2013.06 Eckhard Mueller un Daniela Schwartz meistarklase “The Art of Sharing Weightless Weight” starptautiskā kontaktimprovizācijas festivāla ‘Kontakts Grobiņā 12′ ietvaros. Grobiņa, Latvija

2013. Gintas Ratnieces semināri rakturoloģijā

2013.04 Elina Ikonen (Somija) meistarklase The movement reeducation and mind/body integration workshop | Trager® Mentastics. I-DEJAS MĀJA, Rīga, Latvija

2013.04 Oliver Schubbe (Vācija) praktiskais seminārs psihoterapijas metodes “Psychological Trauma Therapy with EMDR” apguvē. Eiropā atzīts sertifikāts, kas atļauj pielietot šo metodi psihoterapijas praksē

2013.01  Malcolm Manning (Skotija/Somija) Feldenkrais ķermeņterapijas meistarklase BodySchool: From the Ground Up, I-DEJAS MĀJA, Rīga, Latvija

2012.09-12 Argentīnas tango pamatu apgūšana pie Aigara Stirnas (Tangostudio), I-DEJAS MĀJA, Rīga, Latvija

2012.08  Meistarklase Afrodejā pie Moda Rosário João (Mozambika), Rīga, Latvija

2012.06  dalība kontaktimprovizācijas līdzautores Nancy Stark Smith 10 dienu meistarklasē “States of Grace: Contact Improvisation, Contemplation, & Composition”. ‘Arlequi’, Banyoles, Spānija

2012.05  Adrian Russi (Šveice) meistarklase “Following Through” mazā starptautiskā kontaktimprovizācijas festivāla ‘Kontakts Grobiņā 12′ ietvaros. Grobiņa, Latvija

2012.05  Malcolm Manning (Skotija/Somija) Feldenkrais ķermeņterapijas un vides-auguma saiknes meistarklase BodySchool: meeting the world around us. Rīga un Jūrmala, Latvija

2012.03  Elina Ikonen (Somija) meistarklase The movement reeducation and mind/body integration workshop | Trager® Mentastics. I-DEJAS MĀJA, Rīga, Latvija

2011.12 Malcolm Manning (Skotija/Somija) Feldenkrais ķermeņterapijas meistarklase „Awareness. Perception. Presence. Moving from the Fish Body”. I-DEJAS MĀJA, Rīga, Latvija

2011.10 Deirdre Murphy (Īrija) meistarklase „Acrobatic Yoga”. I-DEJAS MĀJA, Rīga, Latvija

2011.09  dalība International Meeting on Artists residencies un Nordic-Baltic Airfair for Nordic and Baltic artist residencies, Helsinki, Somija

2011.01-06 studijas un pieredzes apmaiņa Austrumsomijas sporta institūta Dejas un somatikas pedagoģijas departamentā:
– dejas un kustību improvizācija un kompozīcija (Pia Lindy & Malcolm Manning) – 48h
– grupas improvizācija un performance (Pia Lindy & Malcolm Manning) – 48h
– kontaktimprovizācija – 54h
– kustības izpēte – 42h
– autentiskā kustība – 51h
– Feldenkrais ķermeņterapijas metode – 27h
– dejas un somatikas pedagoģija – 54h

2010.10 Daniel Lepkoff (ASV), release un kontaktimprovizācijas metožu līdzautora nedēļas intensīvajā meistarklasē „Foundations for Improvisation” un „Contact Improvisation”. Viļņa, Lietuva

2010.09 Hary Salgado (Venecuēla/Brazīlija) meistarklasē “License to Fly“. I-DEJAS MĀJA, Rīga, Latvija

2010.08 Freiburgas kontaktimprovizācijas festivāls. Dalība Malcolm Manning (Skotija/Somija) intensīvā meistarklase “Improvising Contact Improvisation”, kontaktimprovizācijas jam sesijās un laboratorijās. Freiburga, Vācija

2010.05 Malcolm Manning (Skotija/Somija) Feldenkrais ķermeņterapijas meistarklases “Awareness. Perception. Presence. Moving from the Fish Body“. Dalība un organizēšana. I-DEJAS MĀJA, Rīga, Latvija

2010.02 Kontaktimprovizācijas festivāls “Skiing on Skin“. Fiskars, Somija. Kulturkontakt Nord atbalsts

2010.02 Malcolm Manning Feldenkrais ķermeņterapijas meistarklase “Awareness Perception Presence”. Viļņa, Lietuva

2009.11 Kontaktimprovizācijas un performances mini-festivāls. Viļņa, Lietuva.

2009.11 Mirvas Makinen (Somija) kontaktimprovizācijas meistarklase “Dynamic Trios”. Viļņa, Lietuva

2009.08 dalība Kontaktimprovizācijas un performances festivālā Viļņā, Lietuvā. Dalība intensīvajās meistarklasēs pie Nina Martin (ASV) un Marija Grudskaja (Krievija).

2009.03 Gesine Daniels (Velsa) intensīvā meistarklase kontaktimprovizācijā. Viļņa, Lietuva.

2009.03-04 Jūlijas Meļņik (Lietuva) 2 secīgas meistarklases kontaktimprovizācijā. Arī- šo meistarklašu organizatore.

2008/2009 dalība Nordic New Year’s Jam (Zviedrija). Jam sesijas, laboratorijas, klases. Baltijas Sleipnira atbalsts.

2008.11 Mans Erlandsson (Zviedrija) un Jūlijas Meļņik (Lietuva) meistarklases kontaktimprovizācijāStarptautiskā Mākslu Sinerģijas Festivāla “i-deja” ietvaros.

2008.11 Kontaktimprovizācijas un performances minifestivāls. Viļņa, Lietuva. Dalība kontaktimprovizācijas klasēs pie Johan Nilsson (Zviedrija), Iwona Olszowkska (Polija), Ruben Roos (Igaunija), Ramune Trunce (Lietuva) un Petri Taipale (Somija).

2008.09 “For All Our Relations” (“5 elementu” deja). Ya’Acov, School of Movement Medicine (Anglija).Baltijas Sleipnira atbalsts.

2008.06 CI36 (kontaktimprovizācijas dzimšanas dienas satelīt-svinības Viļņā), meistarklases un JAM session kontaktimprovizācijā.

2008.03-04 Jūlijas Meļņik (Lietuva) 3 secīgas meistarklases kontaktimprovizācijā. Arī- šo meistarklašu organizatore.

2008.03 Starptautiskā kontaktimprovizācijas pasniedzēju konference KUKI. Viļņa, Lietuva.

2007/2008 New Year Contact Jam Freiburg (Vācija). Iesildošie meistari: Martin Keogh (ASV) and Thomas Kampe (UK).

2007.12 Benno Enderlein (Freiburga, Vācija) meistarklase „Kontaktimprovizācija un šiatsu. Kontakta un robežu izpētes laboratorija kontaktimprovizācijas ietvaros”.

2007.12 Oliver Carlos Haas (Vācija) meistarklase ķermeņa atbrīvošanas tehnikā un J.Grotovska metodē. Bohuma, Vācija

2007.12 John Freeman (Anglija) meistarklase 3 skatuves elementos- dinamika, arhitektūra un enerģija. Bohuma, Vācija

2007.11 Kontaktimprovizācijas minifestivāls, Viļņa, Lietuva. Dalība kontaktimprovizācijas meistarklasēs:
– Ruslan Baranov-Santach (Ukraina)
– Alexey Suschits, Irina Bliznets (Baltkrievija)
– Renata Piotrofska (Polija)
Måns Erlandson (Zviedrija)

2007.10 Jogas dejas un Indijas klasiskās mūzikas meistarklase II. Pasniedzēji: Arnis Siliņš and Sergejs Ancupovs (Latvija).

2007.10 Jogas dejas un Indijas klasiskās mūzikas meistarklase. Pasniedzēji: Arnis Siliņš and Sergejs Ancupovs (Latvija).

2007.073rd International Festival of Making Theatre” (In.F.o.Ma.T.) Atēnās, Grieķijā. Dalība meistarklasēs:
– Evdokimos Tsolakidis (Grieķija) meistarklase „Improvisation as a Tool for Acting and Directing”;
– Manuel Giliberti (Itālija) meistarklase „Classical themes and their modernity”;
– Giles Smith / Giorgio Serafini (Lielbritānija /Itālija) meistarklase „Shakespeare and the „Truth” of the Actor”;
– Jorge Perez Falconi (Meksika) meistarklase „From Abstract to Concrete” (darbs ar priekšmetu īpašību iedzīvināšanu aktiera ķermenī);
– Vazkressia Viharova / Zarko Uzunov (Bulgārija) meistarklase „Stickman” (Feldenkrais metodes pielietojums aktiera ķermeņa apzināšanā un pārvaldīšanā);
– Bonnie J.Eckard (ASV) meistarklase „Viewpoints and Composition”;
– Ron East (Lielbritānija), „International School of Physical Theatre in London” radītāja un vadītāja meistarklase „Bodyspace”;
– Laura Mannila (Somija), uz ķermeni orientētās psihoterapeites meistarklase aktieriem „Body Awaring in Acting”;
– Diane Sadak (ASV) meistarklase „Anything is Everything: The How of Making Your Unique Theatre”

2007.04 Berit Hague (Zviedrija) un Christopher Sullivan (Lielbritānija) meistarklase „Presence in Motion” (“5 ritmu” metode). Baltijas Sleipnira atbalsts.

2007.04 Sergeja Ostrenko (Lielbritānija) starptautiskā laboratorija horeogrāfiem un režisoriem „International Performing Arts Lab”.

2007.03 Branko Potočana (Slovēnija) meistarklase mūsdienu dejā un kontaktimprovizācijā.

2006.11 Ingrid Krög Remmen (Norvēģija) meistarklase kontantimprovizācijā.

2006.01-04  Projekta INSIDE ietvaros:
– Viktora Jansona (Latvija) meistarklase akrobātikā, partnera un aktieru grupas izjūtā, iejušanās tēlā, eiritmijā;
– Modra Tenisona meistarklase aktiera psihofizikā

2005.07 Starptautiskais Teatrālo Metodiku festivāls’05. Dalība meistarklasē: Bence Vagi (Ungārija) – “Applying accents of movement in contemporary theatre with the methods of early 20th century cabaret performance”.

2004.07 Starptautiskais Teatrālo Metodiku festivāls’04. Dalība meistarklasēs:
– Mara Neimanis (ASV)- Aerial Theatre;
– Haji Zainal Abdul Latiff (Malaizija)- Seni Penchak Martial Arts for Theatre Artists;
– Rebecca Lister (Austrālija)- Improvisation and the Literal work;
– Sergejs Ostrenko (Latvija) – Improvizācija un spontanitāte aktiera tēlošanā

2003.07 Starptautiskais Teatrālo Metodiku festivāls’03. Dalība meistarklasēs:
– Pamela Gay Woods (Lielbritānija) – Sounding Dance;
– Sheila Gordon (ASV) – Strasberg Sense Memory Through Animal Observation as Applied to Shakespeare

2003.06 Sertifikāts par 2 gadu kursa “Improvizācija brīvības važās” sekmīgu apgūšanu. “International University Global Theatre Experience.” 

Kopš 2001.gada Inese praktizē ci-gun dinamiskās elpošanas tehniku. Kopš 2011.gada- Faluņgun garīgo praksi

2014.07 Vipassana 10 dienu kurss ar S.N.Goenka, Līgatne, Latvija

Sporta meistara kandidāte mākslas vingrošanā (1984-1992), Latvijas čempione (1985-1989)
un …psihes veselības vārdā lielo sportu maziem bērniem neiesaku

Individuālā psihoterapija vairāk kā 250h (kopš 2008) un psihoterapijas darba supervīzijas (kopš 2010.)