Vieta un laiks
sestdien, 13.maijā, 13:30-15:30, Rīgā
iekļaujoties ‘Kustība kā terapija‘ ikmēneša auguma apzinātības prakšu pieredzē
&
sestdien, 10.jūnijā*; ‘Staltos’, Alsungā, Kurzemē
* paņemam pilnāku pieredzi,
ņemot 2 dienu kustību un apzinātības priekus I-DEJU nedēļas nogalē 10., 11.jūnijā

PIETEIKŠANĀS & apmaksa

Veiksmīgā pieteikšanās- līdz 11.05!

Kontakti
Inese Upe | somatika.lv@gmail.com | 29137826


Mindfulness forma caur kustību- Authentic Movement, ir dejas un kustību terapijas pirmavots, kustību meditācija, kas veicina ķermeņa-prāta-jūtu apzinātību, padziļinātību un emocionāli inteliģentu komunikāciju.
Un tikpat labi arī aktivitāte, kas vienkārši palīdz apstāties dzīves steigā un pabaudīt īsto realitāti- sevi- dotajā laikā un telpā

Autentiskā kustība ir dejas terapijas pirmavots- ar to viss sākās. Šī ir prakse, kas balstīta uz patību- neviens šeit neliek neko darīt, kā vienīgi ieklausīties sevī, sekot savas būtības impulsiem un vērot, apzināti vērot, nokļūstot arvien tuvāk savai autentiskajai būtībai. Dotu sev laiku Būt. Būt pašam, būt tādam, kāds esmu, ieraudzīt vai sadzirdēt savu iekšējo pasauli, pateicoties sava paša auguma kustībai. Bieži vien tieši šajā procesā parādās iespēja zemapziņai risināt to, ko apziņa nespēj atrisināt. Autentiskā kustība pietuvina mūsu apziņu zemapziņai un starp tām var spēcināties kontakts, kas tik ļoti nepieciešams veselīgai dzīvei.
Procesi autentiskajā kustībā var līdzināties sapņošanai, kur tēli nomaina tēlus, situācijas nomainās pret citām, kamēr caur šo asociatīvo ķēdi mēs nonākam pie sava kodola. Tik personīgā Es. Un spējam sajust un sadzirdēt to
Kustoņa lomā (the mover) mēs aizveram acis un ieklausamies savās sajūtās un impulsos, kas iedvesmo kustībai. Vērotāja lomā (the whitness) mēs vēršam uzmanību uz kustoni un savām paša sajūtām, domām, tēliem un jūtām. Saikne starp abiem attīsta vērošanu bez vērtēšanas, interpretācijām un veicina dziļu pieņemšanu

Kas ir autentiskā kustība jeb authentic movement (Wikipedia)
Plašāk par to, kas sagaidāms šai procesā

Pasniedz
Inese Upe, sertificēta franču psihoterapijas virziena ‘psiho-organiskā analīze’ terapeite (šī pieeja pārstāv psihes un ķermeņa vienotības un mijiedarbes principu), MA psych. Latvijā vienīgā ķermeņa terapijas “Grinberg metode” praktiķe. Autentisko kustību padziļināti apguvusi savulaik Somijā, dejas un somatikas izglītības procesā; pasniedz to kopš 2009.gada.
Plašāk par Ineses pieredzi

Dalībnieki
Tie, kas vēlas sniegt sev iespēju Būt un attīstīt savu apzinātību.
Tie, kas vēlas izaugsmi, iekļaujot šajā procesā aktīvo meditāciju.
Tie, kas vēlas pietuvoties savai būtībai, atrast ciešāku saikni starp
savu neapzināto un apzināto pasauli, tā pietuvojoties savai pilnībai.
Tie, kas vēlas atpūsties no ārpasaules, iedziļinoties savā iekšējā pasaulē.
Tie, kam ir neatbildēti jautājumi, bet atbildes vēl nav atnākušas

*

Līdzi
ērtas drēbes brīvām kustībām. Paņemiet līdzi arī siltu jaku un zeķītes.
Nodarbības notiek bez apaviem

Atziņas
pēc Autentiskās kustības pieredzes:
“Atslēgties no saspringtās ikdienas, kur jāfokusējas uz ārpasauli un tās vajadzībām, ne sevi pašu”
“Šī ir iespēja atslēgties no dzīves, kas mani organizē, un pabūt ar sevi, paklausīties, kas ir manī pašā”
“Meklēju zemapziņai iespēju izteikties, un tā atgūt iekšējo līdzsvaru”
“Patīk dabiskā grācija cilvēkos, kas parādās šai procesā”
“Iepazīšanās ar ĪSTO sevi”
“Tas ir par apzināšanos par saviem iekšējiem stāvokļiem. Bet tai pat laikā arī- savu rezonansi ar apkārtējo vidi”
“Iespēja izzināt un spēcināt sevi, lai pakāpeniski dzīvotu savu dzīvi, nevis piepildīt tikai citu vēlmes un vajadzības”
“Regulāri piedaloties dzīve kļūst TĪRĀKA, ar mazāk liekiem piesārņojumiem- es zinu, ko vēlos un ko nevēlos tad, kad ‘zinu’, kas esmu, kāda esmu”
“Dažkārt mūsu Identitāte izšķīst apkārtējos. Autentiskā kustība ir vieta un telpa, kur to atgūt- izjūtu par to, kas es esmu”
“Bez lieliem pārspīlējumiem, jūtos it kā no jauna dzimis. Skatos uz pasauli svaigām acīm, jūtos atbrīvojies no veciem kreņķiem, kaut kur dziļumā saskāries ar pašapziņas un optimisma avotu”

Ķermenis ir personības fiziskais aspekts, un kustība personību rada redzamu
/Mērija Stārka Vaithausa, autentiskās kustības radītāja/

Patības simboli mostas auguma dziļumos
/Karls Gustavs Jungs, autentiskās kustības radītājas iedvesmotājs/

Tam, ko mums tiešām būtu jāzina, tam jānāk no iekšienes
/ K.G.Jungs /