ilgtspējīgais ‘ID kurss. Somatika. Harizma‘.
Kursa tēmu uzskaitījums

Iespējams iekļauties arī kursa atsevišķos semināros

| 25.-26.janvāris’20 | Radošā mērķtiecība. Centrētība, esot starp pagātni un nākotni. Somatikas būtība, auguma iepazīšana, apzinātība

2 | 7.-8.februāris | Ķermeņa inteliģence. Apzināts pieskāriens. Bodywork

3 | 21.-22.februāris | Stihiju skatpunkts uz sadzīvi. To tīrība, saspēle, līdzsvars. Padziļināti par Stihiju deju

46.-7.marts | Emocionālā inteliģence, brīvība un atbildība. Elpošana, ķermeņa bloki un bailes

5 | 20.-21.marts | Neefektīvo paternu (ieradumu) atpazīšana un transformēšana. Pārliecības, kas izgāž labos plānus. Līgumi, ko slēdzam ar sevi

6* | 6.-7.aprīlis | Maska un Ēna, to resursu un sadarbības veicināšana. Kursa pieredzes integrācija

* – izbraukuma seminārs/nometne

Kvadrats+Teksts Mazs

atgriezties uz ‘ID kursa’ aprakstu