Es piedāvāju klientiem izrunāt savu pieredzi, jūtas/emocijas, uzvedību un domas, un atrast veidus, kā domāt un rīkoties sev pieņemamāk un patīkamāk.

Šai procesā es klausos un sniedzu atgriezenisko saiti par viņu teikto, iedrošinot izteikties un noturot fokusu uz būtisko.
Skarot tieši nepatīkamās pieredzes un jūtas un izaicinot ievērot paš-vērtējuma negatīvos veidus, klienti spēj pakāpeniski veiksmīgāk pieņemt sevi tādus, kādi viņi ir

– psihoterapeita Mika Kūpera rakstītā tulkojums