Uz ilgtspējību vērsts kurss pusgada garumā
sava potenciāla izziņai, attīstībai un integrācijai profesionālajā un personīgajā dzīvē

Šis ir kurss personības un dzīves radošai reorganizācijai” – dalībnieka citāts

– autentiskums | iemiesotība/embodiment | emocionālā inteliģence | ķermeņa inteliģence | apzināšanās | pašizziņa | IDentitāte –

VISS PAVISAM PRAKTISKI | gaidam jauno sezonu! | piektdienas vakars (18:00-21:00) un sestdiena (11:00-18:00)

REĢISTRĒŠANĀS lapa kontakti
Inese Ločmele | somatika[at]i-deja.lv | 29137826

atrodot sevi atrodas arī viss pārējais, ko esam meklējuši

ID kursa izejas pozīcija- somatikas skatpunkts- cilvēks ir vienota sistēma, kurā pastāvīgi mijiedarbojas fiziskais ķermenis, jūtas un prāts.
Lai pilnībā realizētu savu potenciālu, un patiesi sajustu savu spēku, iepazīsim visus šos resursus un veicināsim to sadarbību,
tā atverot, iepazīstot un attīstot savu individuālo harizmu

Kursa caurviju tēmas:

autentiskā identitāte | tās izziņa no dažādiem skatpunktiem. Dabīgā, individuālā harizma

– īstenums un manipulācijas attiecībās | to atpazīšanaID kurss

– emocionālā inteliģence | savu/citu jūtu atpazīšana un pārvaldīšana

– ķermeņa inteliģence/embodiment | auguma apzināšanās, izziņa, iemīlēšana

– cilvēku raksturi un psiholoģiskās aizsardzības | kompensācijas un Ēnas puse

– saistītie procesu cikli psihē un augumā

– radošums- improvizācijas spējas, rotaļas aspekts pieaugušamībā, diverģentā domāšana

– neefektīvo paternu (ieradumu) atpazīšana un transformēšana

– atbildība, brīvība, rotaļa/izziņa, izvēles, uzdrīkstēšanās, rīcība

Šis kurss ir par mūsu pašu dzīves augstāku kvalitāti
caur sevis izzināšanu, pieņemšanu un maiņu- uz skaidrāku un apzinātāku atbildību,
pieņemot savas dzīves izvēles, pārvaldot un pieņemot pašam sevi,
tā uzlabojot arī attiecības ar apkārtējo pasauli

Kursa pamatā ir pārliecība, ka, apzināti vai neapzināti, bet katrs cilvēks pats vislabāk zina savu attīstības virzienu. Kurss nepiedāvā vienu vienīgo patiesību visiem; tas ar savu metodiku palīdzību ļauj katram uzrunāt sev aktuālo un izvērtēt sev atbilstošāko. Atrodot sevi, atrodas arī viss pārējais, ko visu laiku esam meklējuši

Daudzi cilvēki apcer psiholoģijas studiju iespējas augstskolā,
patiesībā vēloties tik izzināt sevi un līdzcilvēkus, lai dzīvot būtu vieglāk un pilnvērtīgāk.
Tam nav nepieciešams tērēt 4 gadus un iegūt akadēmisko grādu.
Šo ilgtspējīgo pieredzes semināru kursu veidoju šādiem Meklētājiem-
apkopojot labāko, efektīvāko, būtiskāko, ko esmu guvusi psiholoģijas, psihoterapijas un auguma terapijas studijās,
spēcīgās meistarklasēs kopš 2001.gada un dziļajā pieredzē- strādājot ar terapijas klientiem individuāli-
būtiskākās pamatzināšanas par Cilvēku un Attiecībām, kas manuprāt,
būtu jāsniedz katrā skolā un jebkuram”
Inese Ločmele, psihoterapeite, ID kursa vadītāja

Kursa semināru tēmas un laiki

Piektdienas, 18:00-21:00, un sestdienas, 11:00-18:00

1 |  Rotaļīgums un spēja improvizēt, kas iever sevī būšanu šeit un tagad, kas pieprasa drosmi (ko arī attīstīsim), kas ir radošuma un brīvības izjūtas pamatā

2 |  Stihijas dzīvē un sadzīvē, to līdzsvars, to tīrība, saspēle, līmeņi. Padziļināti par Stihiju deju

3 |  Raksturs un psiholoģiskās aizsardzības, kas gan sniedz drošību, gan iegrožo

4 |  Emocionālā inteliģence, brīvība un atbildība. Elpošana, ķermeņa bloki un bailes. Maska un Ēna, to resursu un sadarbības veicināšana

5 |  Neefektīvo paternu (ieradumu) atpazīšana un transformēšana. Pārliecības, kas izgāž labos plānus. Līgumi, ko slēdzam ar sevi

6 |  Noslēgums un integrācija. Radošums. Diverģentā domāšana. Paternu atpazīšana un maiņa. Radošumam nepieciešamā pakete- kustība, mākslinieciskuma atraisīšana, rotaļīgums, atvērtība, drosme

Iespējams iekļauties arī kursa atsevišķos semināros

Cilvēki, kas vēlas regulāru, ilglaicīgu izziņas un sakārtošanās procesu ilglaicīgiem rezultātiem. Šis ir IMG_1502ieteicams kurss tiem, kas vēlas nonākt labākā kontaktā un saskaņā pašiem ar sevi (līdz ar to arī ar citiem), izzināt un pilnveidot savu būtību, saņemot spēku un iedvesmu dzīvot vēl pilnvērtīgāku dzīvi. Tāpat- vairāki dalībnieki kā vērtību šim kursam pieminējuši spēju izprast un vieglāk pieņemt ģimenes locekļus un kolēģus, tā veidojot veselīgākas un efektīvākas attiecības ģimenē un darbā.

Šogad īpaši gaidīti studējoši jaunieši (20% atlaide)

Dažas atziņas pēc kursa: „Šis kurss ir personības un dzīves radošai reorganizācijai”, „Pateicoties šiem semināriem neļaujos vairs pats sevi krāpt”, “Semināri dod iespēju skaidrāk veikt savu ‘tehnisko apskati’”, „Man ļoti gribas pateikt vārdu autentiskums- tas, kam būtiski pietuvinājāmies kursa laikā”.

“Milzīgs paldies par visu mūsu kopīgi aizvadīto pusgadu. Jutos tā it kā roku rokā ar vairākiem biedriem būtu pārbriduši diezgan palielu purvāju. Un tikuši sveikā cauri gandrīz sausā :)
Šis pusgads ienesis ievērojamas pārmaiņas manā dzīvē, kuras atliku jau gadiem un ne par ko nevarēju saņemties spert kaut vienu soli to virzienā. Nu viss ir iekustējies, sakustējies”
Vairāk iepriekšējo kursu dalībnieku atziņu lasiet te

Daži citāti no motivācijas aprakstiem- par to, kādēļ cilvēki izvēlas šo kursu

Inese Ločmele, sertificēta franču psihoterapijas virziena “psiho-organiskā analīze” terapeite (šī pieeja pārstāv psihes un ķermeņa vienotības un mijiedarbes principu), MA psych. un Grinberg metodes praktiķe
Kopš 2001.gada regulāri padziļina zināšanas un pieredzi, piedaloties meistarklasēs un festivālos visā Eiropā, Inese Locmele2011.gadā pusgadu pavadīja Somijas sporta institūta Dejas un somatikas departamentā, intensīvi bagātinot savu pieredzi somatikā un dejas terapijā.
Kopš 2004.gada viņa pasniedz nodarbības un praktiskos pieredzes seminārus somatikas jomā- Somatikas studijuKontaktimprovizāciju, Kustību mindfulness (Authentic Movement), Stihiju deju un viesseminārus, kas skar augumu, radošumu, iekšējo brīvību, improvizāciju un noteikti- pašizziņu.
Dejas un personības kultūras centra ‘I-DEJAS MĀJA’ radītāja un saimniece.

Ilgtermiņa pašiziņas kursu Inese vada ikgadēji kopš 2004.gada.
Laika gaitā tas pamazām mainījis savu saturu, tāpat kā tas notiek arī ar pašu Inesi- tiek pieslīpētas un padziļinātas iepriekš attīstītās tēmas un iesaistītas jaunas, meklējot prioritārās, jo visu, ko gribas, jau nav iespējams iekļaut kursam atvēlētajā laikā:) Viss sākās ar improvizācijas un performances ievirzi, arvien dziļāk caur mirkļu mākslu- improvizāciju, izprotot šī brīža apzināšanos jeb apzinātību kā tādu, tad tā attīstījās kā ķermeņa apzinātība, vēlāk- auguma apzinātība, jau ietverot sevī ķermeņa-prāta-jūtu apzināšanos, ko, kā izrādījās, pasaulē jau kopš 1960-tiem gadiem vienkārši sauc par somatikas pieeju. Pēdējos gadus, kopš Inese strādā kā psihoterapeite, protams, kursam caurvijas arī psihoterapijas pieredze, bet vēl joprojām kurss nav psihoterapeitiska grupa- tas ir secīgu praktisku pašizziņas semināru kopums ar terapeitisku blakusefektu.

Kursa ietvaros pastāv iespēja, ka tiek pieaicināti arī viespasniedzēji

Dalība

Apmaksājot visu kursu uzreiz: 408€ [68€ viens seminārs; 6 semināri],
dalot kursa apmaksu 3 daļās 3 mēnešu ietvaros: 160€x3 [80€ viens seminārs].
Izvēloties apmeklēt 3 vai vairāk atsevišķu tēmu seminārus: 80€ viens seminārs.
Atsevišķs seminārs: 90€
Studējošiem jauniešiem un pieredzējušiem ‘ID kursa’ dalībniekiem -20% atlaide dalībai

Laiks
Piektdienas, 18:00-21:00, un sestdienas, 11:00-18:00, augstāk minētajos datumos [sk. “SEMINĀRU TĒMAS”]

Reģistrēšanās kursam,
aizpildot online REĢISTRĒŠANĀS lapu

Kursa dalībnieku skaits ir ierobežots

P. S. ja nu šī kursa formāts neder, ieskatieties trešdienu “Somatikas studijas” aprakstā!