ilgspējīgais ‘ID kurss. Somatika. Harizma‘ notiek 6 mēnešus gadā.
Te uzskaitītas kursa tēmas

Iespējams iekļauties arī kursa atsevišķos semināros

 

1 | 10.-11.decembris’16  | Somatikas būtība, auguma iepazīšana, apzinātība, mindfulness. Ķermeņa inteliģence. Padziļināti par Autentisko kustību– dejas terapijas pirmavotu

2 | 14.-15.janvāris’17 | Stihijas dzīvē un sadzīvē, to līdzsvars, to tīrība, saspēle, līmeņi.
Padziļināti par Stihiju deju

3 | 11.-12.februāris | Spēja improvizēt, rotaļīgums pieaugušamībā- tā jēga un būtība,
kompozīcija, kontaktimprovizācija, bodywork

4 | 18.-19.marts | Emocionālā inteliģence, brīvība un atbildība. Rakturs kā personības aizsardzību kopums, kas gan sniedz drošību, gan iegrožo. Elpošana, ķermeņa bloki un bailes

5 | 8.-9.aprīlis | Emocionālā inteliģence, brīvība un atbildība.
Maska un Ēna, to resursu un sadarbības veicināšana

6 + 7 | 4.-7.maijs, izbraukumā | Neefektīvo paternu (ieradumu) atpazīšana un transformēšana. Pārliecības, kas izgāž labos plānus. Līgumi, ko slēdzam ar sevi.
Radošums. Paternu (ieradumu) atpazīšana un maiņa. Diverģentā domāšana. Radošumam nepieciešamā pakete- kustība, mākslinieciskuma atraisīšana, rotaļīgums, atvērtība, drosme

 

 

Kvadrats+Teksts Mazs

 

atgriezties uz ‘ID kursa’ aprakstu