ilgspējīgais ‘ID kurss. Somatika. Harizma‘ notiek 6 mēnešus gadā.
Te uzskaitītas kursa tēmas

Iespējams iekļauties arī kursa atsevišķos semināros

 

1 | 10.-11.decembris’16  | Somatikas būtība, auguma iepazīšana, apzinātība, mindfulness. Ķermeņa inteliģence. Padziļināti par Autentisko kustību– dejas terapijas pirmavotu

2 | 14.-15.janvāris’17 | Stihijas dzīvē un sadzīvē, to līdzsvars, to tīrība, saspēle, līmeņi.
Padziļināti par Stihiju deju

3 | 11.-12.februāris | Spēja improvizēt, rotaļīgums pieaugušamībā- tā jēga un būtība,
kompozīcija, kontaktimprovizācija, bodywork

4 | 18.-19.marts | Emocionālā inteliģence, brīvība un atbildība. Rakturs kā personības aizsardzību kopums, kas gan sniedz drošību, gan iegrožo. Elpošana, ķermeņa bloki un bailes

5 | 8.-9.aprīlis | Emocionālā inteliģence, brīvība un atbildība.
Maska un Ēna, to resursu un sadarbības veicināšana

6 + 7 | 4.-7.maijs, izbraukumā | Neefektīvo paternu (ieradumu) atpazīšana un transformēšana. Pārliecības, kas izgāž labos plānus. Līgumi, ko slēdzam ar sevi.
Radošums. Paternu (ieradumu) atpazīšana un maiņa. Diverģentā domāšana. Radošumam nepieciešamā pakete- kustība, mākslinieciskuma atraisīšana, rotaļīgums, atvērtība, drosme

 

Paralēli kursam notiek iknedēļas ‘ID psiholoģijas lekciju kurss‘, kas ir ‘ID kursa’ teorētiskā daļa, ar ko bagātināt savu zināšanu un izpratnes potenciālu. Teorētiskās lekcijas plānotas tā, lai sniegtu informatīvo pamatojumu ‘ID kursa’ praktiskajos semināros pieredzētajam. Lekcijas ir atvērtas- tās iespējams apmeklēt arī cilvēkiem, kas nepiedalās ‘ID kursā’

 

Kvadrats+Teksts Mazs

 

atgriezties uz ‘ID kursa’ aprakstu