ilgtspējīgais ‘ID kurss. Somatika. Harizma‘.
Kursa tēmu uzskaitījums

Iespējams iekļauties arī kursa atsevišķos semināros

 

19.-20.janvāris’18 | Somatikas būtība, auguma iepazīšana, apzinātība, mindfulness. Ķermeņa inteliģence. Padziļināti par Autentisko kustību– dejas terapijas pirmavotu

2 | 2.-3.februāris | Stihijas dzīvē un sadzīvē, to līdzsvars, to tīrība, saspēle, līmeņi. Padziļināti par Stihiju deju

3 | 16.-17.februāris | Spēja improvizēt, rotaļīgums pieaugušamībā- tā jēga un būtība,
kompozīcija, kontaktimprovizācijabodywork

4 | 2.-3.marts | Raksturs un psiholoģiskās aizsardzības, kas gan sniedz drošību, gan iegrožo. Emocionālā inteliģence, brīvība un atbildība

5 | 23.-24.marts | Emocionālā inteliģence, brīvība un atbildība. Elpošana, ķermeņa bloki un bailes. Maska un Ēna, to resursu un sadarbības veicināšana

6 | 6.-7.aprīlis | Neefektīvo paternu (ieradumu) atpazīšana un transformēšana. Pārliecības, kas izgāž labos plānus. Līgumi, ko slēdzam ar sevi

7 | 25.-27.maijs* | Radošums. Diverģentā domāšana. Paternu atpazīšana un maiņa. Radošumam nepieciešamā pakete- kustība, mākslinieciskuma atraisīšana, rotaļīgums, atvērtība, drosme

* – potenciāli izbraukuma seminārs, iekļaujoties I-DEJU nometnes ietvaros | plānots būt Apšuciemā, ap 60km no Rīgas, ap 150m no jūras pludmales

 

 

Kvadrats+Teksts Mazs

 

atgriezties uz ‘ID kursa’ aprakstu